HAVO 4

hoofdstuk
onderwerp
vaardigheden
schaarste en ruil
markten
ruilen over de tijd
samenwerken en onderhandelen
risico en informatie